no-img
گزارش فایل

دانلود اقدام پژوهی راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار دانش آمــوزان


گزارش فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود اقدام پژوهی راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار دانش آمــوزان
zip
آگوست 3, 2017
2000 تومان
0 فروش
2000 تومان – خرید

دانلود اقدام پژوهی راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار دانش آمــوزان


موضوع اقدام پژوهی :راه حل ها و راهکارهای  اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار دانش آمــوزان

فایل ورد و قابل ویرایش

 تعداد صفحات 28 صفحه

 قسمتی از فایل

چكيده

شايد بتوان گفت كه فحش وناسزا گفتن در بين نوجوانان يكي از دغدغه هايي است كه خانواده ها از ان رنج مي برند چرا كه نگران آينده فرزندشان  ميباشند دراين تحقيق سعي بر آن شده است كه  عوامل ايجاد اين رفتار و راه حل هاي اساسي براي كاهش اين رفتار  نامتعارف  بيان شود.من در اين تحقيق  ابتدا به بيان   موضوع تحقيق پرداختم  وسپس  باتوصيف وضعيت موجود به بيان مسئله   وجمع آوري شواهدي مبني بروجود مشكل يا همان مسئله پرداختم  بعد از آن  به گرد اوري اطلاعات  از طريق مشاهده وياداشت برداري   وهمچنين از يافته هاي علمي ديگران استفاده شده است وبا استفاده از شيوه شش پرسش  يافته ها تجزيه و تحليل شده است راه حل هاي پيشنهادي  با مشاركت همكاران  بيان شده وپس از اعتبار سنجي توسط همكاران وشوراي دبيران   به مدت دو هفته  روز اجرا گرديد وبعداز ان مدت دوبار ه مورد ارزيابي قرار گرفت   ودر نهايت  نتيجه گيري منطقي  صورت گرفت   كه نتايج آن در اين تحقيق بيان شده است

 مقدمه

پرخاشگري واكنش كلي نسبت به ناكامي است هرچند افراد هميشه پاسخهاي پرخاشگرانه آشكار از خود نشان نمي دهند وآن ها را در وجود خود سركوب مي كنند. مثلا پسري كه  به وسيله يكي از همكلاسان خود مورد اهانت قرار گرفته غالبا به طور فيزيكي به او حمله ور مي شود.وفحش وناسزا ، زدوخوردها ودعوا هاي حياط مدرسه، خود نشانه هايي ازاين پرخاشگريهاست.

گروهي از روانشناسان معتقدند كه طبقات اجتماعي غير مرفه جامعه ،بيشتر از طبقات متوسط ومرفه جامعه احساسا ت پرخاشگرانه خود را ابراز وآشكار مي سازند. (نژاد, 1378)

كارن هورني روانشناس معروف معتقد است كه سركوب همه احساسات پرخاشگرانه وخصمانه از نقطه نظر سلامت  روان بسيار بد وگاه خطر ناك است زيرا سركوب چنين احساساتي سر انجام به اضطراب و واكنشهاي عصبي مي انجامد  بنابراين پيشنهاد مي كند كه انسان بايد گهگاه احساسات خصمانه خويش را ابراز كند  تااز شدت فشار دروني جلوگيري به عمل آيد.

نكته مهم آنست كه همه افراد دچار احساسات پر خاشگرانه مي شوند وروانشناسان كانالهاي اجتماع پسند متعددي را براي تسكين ورهايي از اين احساسات بيان مي كنند كه به ويژه در مدارس مي توانند مور د استفاده قرار گيرند. ازجمله مسابقات ورزشي ، نقاشي،  نمايشنامه وغيره مي باشد. (نژاد, 1378)

فهرست مطالب

چكيده 6

واژگان کلیدی :  6

مقدمه  7

توصيف وضعيت موجود  8

تعريف واژگان  9

گرد آوري  اطلاعات (شواهد 1) 10

مشاهده10

شیوه های مشاهده 10

الف ) مشاهده با استفاده از شیوه آماری 10

هفته اول  11

مصاحبه: 11

يافته هاي علمي 12

عوامل موثر بر پرخاشگري  12

به طور كلى، عوامل مؤثر بر پرخاشگرى را به سه دسته مى توان تقسيم كرد:  12

الف – عوامل زيست شناختى  12

1 موجب تغييرات بدخلقى مى گردد و بر بروز رفتارهاى هيجانى از جمله پرخاشگرى تاثير دارد، اشاره كرد;       12

2.گرما: براى مثال، پژوهش هاى بارون و بل در 1977; 12

3.برانگيختگى جنسى: براى مثال، پژوهش هاى بارون وبريانت (Bryant, J. H. ;1972)  12

4.الكل: براى مثال، پژوهش هاى لئونارد (Leonard, D. G. B. 1983)  12

ب – عوامل روان شناختى  12

1.افسردگى: براى مثال، پژوهش هاى بوهيم (Bohime, D. 1966)   12

2.الگوى شخصيت: براى مثال، پژوهش هاى ماتيوس) ;(Mattews, K.A.1989)   12

3.تاثير حرمت خود: براى مثال، پژوهش هاى رنزى ;(Renzi, D. 1984) 12

4.تاثير احساس گناه: (38) براى مثال، پژوهش هاى مانزى (Manzy, H. 1991) 12

ج – عوامل فرهنگى – اجتماعى – اقتصادى و محيطى  13

1.خانواده: براى مثال، پژوهش هاى فريم ;(Frame, N. 1974)   13

2.تسليح: وقتى فرد مسلح باشد، امكان رفتار پرخاشگرانه در او تقويت مى شود.براى مثال، پژوهش هاى بركوويتز در 1974;   13

3.فقر: براى مثال، پژوهش هاى ويليامز ;(Williamz, R. L. 1984)  13

4.تاثيرات الگويى: براى مثال، پژوهش هاى بندورا در 1973;   13

5.تاثيرات پاداش و تاييد اجتماعى: براى مثال، پژوهش هاى بندورا در 1973 كه در نظريه يادگيرى اجتماعى مطرح شد;  13

6.تاثيروسايل ارتباطجمعى: براى مثال، پژوهش هاى بركوويتز در 1984. (39      13

عوامل خانوادگی پرخاشگری   13

عوامل محیطی (اجتماعی – فرهنگی)     15

زیان های پرخاشگری    17

ورزش راهکاری مناسب  19

پيشينه تحقيق  21

تجزيه وتحليل داده ها  21

انتخاب راه حل يا راه حل هاي  موقتي   23

اعتبار بخشي راه حل  24

نحوه اجراء  24

شواهد 2   26

توصيف وضعيت مطلوب   26

ارزشيابي تاثير اقدام جديد وتعيين اعتبار   26

پيشنهادات 27

منابع  28

2000 تومان – خرید


ads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *