no-img
گزارش فایل

دانلود اقدام پژوهی اعتماد بنفس پایه اول ابتدایی


گزارش فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود اقدام پژوهی اعتماد بنفس پایه اول ابتدایی
zip
ژوئن 5, 2017
2000 تومان
1 فروش
2000 تومان – خرید

دانلود اقدام پژوهی اعتماد بنفس پایه اول ابتدایی


چگونه توانستم اعتماد به نفس دانش آموزان پایه اول را بالا ببرم؟

فرمت فایل word و قابل ویرایش

تعداد صفحات 32 صفحه

قسمتی از فایل

مقدمه

اعتماد به نفس واقعی زائیده‌ی تعهد فرد به خویشتن است: این تعهد که هر آنچه لازم باشد، انجام خواهد داد تا به خواسته او نیازهایش برسد.فردی که فاقد اعتماد به نفس است، عادت کرده است که در مقابل دیگران اختیار و اراده‌ای از خود نداشته باشد و هر تقاضایی را اجابت نماید. به عبارت دیگر حالت خود نگهداری، امتناع و «نه گفتن» به درخواست دیگران در او ضعیف شده استدر ضمن نداشتن اعتماد به نفس موجب فلج شدن فکر و روح فرد می شود، زبون و بیچاره و ناتوان ، از خود مأیوس می شود و همراه احساس حقارت می کند.باید توجه داشت که اعتماد به نفس انواع مختلفی دارد که شامل : 1- اعتماد به نفس رفتاری2- احساسی و عاطفی 3- روحی و معنوی می شود. به منظور آنکه شخص، اقتدار لازم را به دست آورد و رضایت و غنایی که استحقاقش را دارد، تجربه کند، به هر سه نوع اعتماد به نفس نیاز دارد.

تعاريف واژه ها :

چگونه: چه ،گونه،به دو معنا در فرهنگ معنی شده  1 از چه نوع در چه وضع ؟ 2  ادات تعجب چه جور چطور ؟ (فرهنگ معین 13  صفحه 941  جلد 1)توانستم:تواننده،توانا، توانسته، قدرت داشتن (ص495معين1381)یادگیری :یادگیری تغییر است و اگر ما در جریان آموزش فعالیتی را انجام دهیم كه منجر به تغییر نشود نمی توانیم آن را یادگیری تلقی کنیم. اعتماد به نفس: اعتماد به نفس یک ارزشیابی کلی در باره فضایل و قابلیتهای خودمان،ارزشهایمان و پاسخهای دیگران نسبت به ما میباشد.

اولین نماد درونی اعتماد به نفس همان رضایت خاطر است از احساس توانائی های مان و نماد درونی آن نیز همان تبسمی است که بر لب داریم پس همیشه خندان باشید.

دانش آموز:[ ن ِ ] (نف مرکب ، اِ مرکب ) که دانش آموزد. که علم آموزد. که دانش فراگیرد. شاگرد. (غیاث ). شاگرد مدرسه . طالب علم . آموزنده.

توصیف موضوع / بیان مساله:

 در سال تحصیلی 93-92 بعنوان آموزگار پایه اول ، آموزشگاه شهید قدوسی روستای کرک علیا شهرستان نهاوند مشغول به كار شدم. در داخل این کلاس یک نفر از آنها در همان روزهای اول توجه مرا به خودش جلب کرد. این دانش آموز محمد امین نام داشت که کم حرفی و بی توجهی او در کلاس نظر مرا به خود معطوف نمود تصمیم گرفتم در مورد این دانش آموز تحقیق کنم .

محمد امین دانش آموزي كم رو بود كه در فعاليت هاي گروهي كمتر شركت مي نمود، تحصیلات پدر ابتدایی شغل آزاد و تحصیلات مادر دیپلم و خانه دار می باشد. در پرونده ی او مشكلات پدر و مادرش  ذکر شده است. از نظر تست هوش، مرزی تشخیص داده شده است. محمد امین در کلاس خیلی آرام و همیشه در حال چرت زدن بود حوصله نوشتن مشق یا تکلیف در کلاس را نداشت و اصلاً مسئولیت پذیر نبود و خودش را از فعالیت های کلاس کنار می کشید. همیشه احساس خستگی ، اضطراب و ناامیدی می کرد و وابستگی شدید به مادر داشت. با این شرایطی که در این دانش آموز دیدم تصمیم گرفتم حس اعتماد به نفس او را بالا ببرم تا شاید مشکلات او به نحوی برطرف شود .

اهداف تحقيق

اهم اهداف تحقیق به شرح زیر است :

1- شناخت علل و عواملی که در گوشه گیری و عدم اعتماد به نفس دانش آموز مورد نظر در کلاس مؤثرند . و کوشش در جهت حل مشکلات اين دانش آموز

2- توجه به دانش آموز مورد نظر از جانب والدين و معلم    و جلوگيری از عواقب بعدی اين اختلال رفتاری.

3- کمک به دانش آموز مورد نظر و تلاش برای اجتماعی شدن و کشف استعداد و توانايی های بالقوه آن ها و ايجاد روحيه مشارکت و تعامل اجتماعی در آنان.

اهميت و ضرورت تحقيق

اهميت موضوع در این است که ، چون دانش آموزان دوره ابتدايي در سنين حساس و بحرانی بلوغ قرار دارند ، اگر اين اختلال رفتاری در اين مقطع سنی مورد توجه و سپس درمان قرار نگيرد ، سبب يافتن هويت و جايگاه فرد در جامعه و در سنين بالاتر خواهد شد .

     اگر نتايج اين تحقیق به گونه ای باشد که بتواند رهنمون های مفيدی به معلمين در اين زمينه ارائه دهد شايد کمکی باشد در جهت مبارزه با  عدم اعتماد به نفس دانش آموزان در مدارس .

سؤالات تحقيق

1-    معلم تا چه ميزان می تواند در اعتماد به نفس دانش آموزان مؤثر واقع شود؟

2-    تشکيل گروه های کوچک درسی در کلاس تا چه ميزان در اعتماد به نفس تأثير دارد؟

3- دادن مسئوليت به دانش آموز كه اعتماد به نفس كافي ندارد تا چه ميزان در برطرف کردن آن ها مؤثراست؟

4-    تشويق کارهای مثبت دانش آموزان تا چه اندازه در افزايش اعتماد به نفس آنها مؤثر است؟

فرضيه های تحقيق

1-    معلم در اعتماد به نفس دانش آموزان تأثير زيادی دارد و نقش مهمی ايفا می کند .

2-    تشکيل گروه های کوچک درسی در اعتماد به نفس دانش آموزان بسيار مؤثر است.

3-    دادن مسئوليت به دانش آموزان   در اجتماعی کردن آنان تأثير دارد.

4-    تشويق کارهای مثبت دانش آموزان   ، در اعتماد به نفس آن ها تأثير زيادی دارد.

پيشينه تحقيق

1ـ نیسی (۱۳۶۴) در پایان نامه كارشناسی ارشد خود با عنوان «اثرات اعتماد به نفس بر عملكرد دانش آموزان پسر  وپسر سال اول تا سوم دبیرستان» به این نتیجه دست یافت كه افزایش وكاهش اعتماد به نفس دانش آموزان پسر وپسر باعث افزایش و كاهش عملكرد آن ها شده است و بین اعتماد به نفس وعملكرد تحصیلی دانش آموزان پسر  و پسر همبستگی وجود دارد.

2ـ خیّر (۱۳۶۷) در تحقیق خود كه درباره ۴۳۹ نفر از دانش آموزان دوره ابتدایی كه به دو گروه موفق (۲۱۲ نفر) و ناموفق( ۲۲۷ نفر) تقسیم شده بودند، دریافت كه بین خود پنداری كه بین خودپنداری و گرایش شغلی دانش آموزان همبستگی معنی داری وجود دارد. بدین گونه كه دانش آموزان ناموفق در تحصیل به دلیل عدم موفقیت یك خودپنداری منفی را در خود شكل می هند واحتمالاً به همین دلیل شغلهای «پایین تر» را انتخاب می كنند.

3ـ پورشافعی (۱۳۷۰) در پایان نامه كارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی رابطه اعتماد به نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر  و پسر سال سوم متوسطه شهرستان قاین» ۱۶۰ نفر در سه رشته تحصیلی فرهنگ و ادب، ریاضی وعلوم تجربی را به روش تصادفی طبقه ای، برگزید و از سیاههٔ اعتماد به نفسكوپر اسمیت برای سنجش اعتماد به نفس آزمودنی ها استفاده نمود و نیز معدل دانش آموزان به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی آنان درنظر گرفته شد. او با استفاده از همبستگی پیرسون به این نتایج دست یافت كه بین میزان اعتماد به نفس دانش آموزان پسر  و پسر از نظر آماری تفاوت معنا داری وجود ندارد. در مورد رابطه بین اعتماد به نفس با پیشرفت تحصیلی، با محاسبه روش همبستگی پیرسون ضریب به دست آمده برای آزمودنی های پسر ۴۶/۰ و برای پسر ان ۴۹/۰ بود كه با مقایسه این ضریب با مقادیر بحرانی ضریب گشتاوری پیرسون، از نظر آماری، معنادار بود. همچنین نتایج آزمون خی دو، با احتمال ۰۱/۰ نیز از این فرض را تایید نمود. بنابراین نتیجه گرفته شده بیانگر این است كه میان اعتماد به نفس دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و افرادی كه اعتماد به نفس بالاتری دارند، از نظر میزان پیشرفت در تحصیل نیز در رتبه بالاتری قرار می گیرند.

4ـ بیابانگرد(۱۳۷۰) در پایان نامه كارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی رابطه بین مفاهیم منبع كنترل، اعتماد به نفس و پیشرفت تحصیلی پسران سال سوم دبیرستان های تهران در سال ۷۰-۶۹» از بین دانش آموزان پسر كلاس سوم دبیرستان در سه منطقه ۴،۱۱و۱۷ آموزش و پرورش تهران و در هر منطقه نیز از هر سه رشته ریاضی فیزیک، علوم تجربی و اقتصاد، ۲۳۰ نفر را به شیوه تصادفی انتخاب نمود و از مقیاس كنترل درونی و بیرونی راتر و پرسشنامه اعتماد به نفسكوپر اسمیت برای سنجش منبع كنترل و اعتماد به نفس استفاده نمود و از معدل نمرات ثلث اول و دوم دانش آموزان در كلیه دروس سال تحصیلی ۷۰-۶۹ برای سنجش پیشرفت تحصیلی استفاده کرد. پس از محاسبه همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به این نتایج دست یافت: بین منبع كنترل، اعتماد به نفس و پیشرفت تحصیلی ازنظر آماری همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. بین منبع کنترل و اعتماد به نفس از نظر آماری همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. بین منبع كنترل و پیشرفت تحصیلی و نیز بین اعتماد به نفس و پیشرفت تحصیلی از نظر آماری همبستگی مثبت و معناداری بدست آمد.۶ـ احسانی (۱۳۷۱) در پژوهشی كه تحت عنوان «بررسی رابطه اعتماد به نفسو پیشرفت تحصیلی دانش آموزان» انجام داد، ملاحظه نمود كه بین میزان اعتماد به نفس دانش آموزان پسر  و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد. اما دانش آموزانی كه سابقه مردودی داشتند از اعتماد به نفس كمتری نسبت به دانش آموزانی كه سابقه مردودی نداشتند، برخوردار بودند

2000 تومان – خرید


ads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *