no-img
گزارش فایل

دانلود گزارش تخصصی مقابله با فرهنگ مدگرایی دختران


گزارش فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود گزارش تخصصی مقابله با فرهنگ مدگرایی دختران
zip
می 24, 2017
3000 تومان
0 فروش
3000 تومان – خرید

دانلود گزارش تخصصی مقابله با فرهنگ مدگرایی دختران


گزارش تخصصی با موضوع مبارزه و تغییر نگرش دانش آموزان دختر با فرهنگ مدگرایی غربی

بصورت ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات 20 صفحه

قسمتی از فایل

مبانی نظری و پیشینه پژوهش :
مبانی نظری :
نظریه پردازانی چون زیمل و وبلن عامل ایجاد نوآوری را کشمکش های طبقاتی می دانند و معتقدند طبقه متوسط جامعه همواره در تالش است به نوعی فاصله خود را با طبقه پایین جامعه از طریق مصرف خودنمایانه و تظاهری حفظ کند. همچنین طبقه پایین جامعه نیز همواره در تالش است که فاصله موجود با طبقه متوسط را کاهش دهد. بنابر این زیمل و وبلن تقلید در مد گرایی افراد را همواره عمودی تصور کرده و فرودستان جامعه را پیرو فرادستان جامعه می دانستند. حال اینکه این تئوری در جوامع جدید دچار نوعی تقلیل گرایی است. چرا که در دوران معاصر سرمایه داران و طبقه مرفه برای اقشار جامعه مرجعیت ندارند، بلکه عصر ارتباطات و رسانه، گروه های مرجع دیگری را در حوزه های ورزش، هنر، زیبایی و سیاست و …. به مردم معرفی نموده که حتی ممکن است از لحاظ مکانی فرسنگ ها با آنها فاصله داشته باشند. و حتی طبقه مرفه جامعه نیز از آنها پیروی کنند. ضمن اینکه در جوامع امروزی، مفهوم طبقه با دیدگاه مارکسیستی وجود ندارد، به این معنی که دیگر طبقات جوامع آنطور که مد نظر مارکسیست هاست، کشمکش و تضاد آشکار با هم ندارند و طبقات دارای مرزبندی های مشخص نیستند. لذا دیدگاه زیمل و وبلن، جایگاه خود را تا حدودی از دست داده اند. و کمتر مورد اعتنا قرار می گیرند. اما گرویدن طبقات پایین به سمت مصرف

و تقلید از طبقات باال ) گرایش به مد ( خود نشان از مرجع بودن این قشر برای قشر پایین جامعه است. نتیجه این کار تشویق گروه ها و اقشار جامعه به تقلید از قشر ثروتمند و مرفه جامعه است. این تقلید نیز خود نوعی از مرجعیت قشر مرفه در جامعه را نشان می دهد.

همچنین برخی از نظریه پردازان انتقادی مانند مارکوزه، نظام سرمایه داری را عامل مصرف گرایی و رواج مد در جامعه می دانند. بحث خرده فرهنگ های منحرف و مدگرایی نیز که توسط هبتیج مطرح و بررسی شده است نیز طبق تحقیقات انجام شده در ایران و همچنین تغییر کارکرد مد از نماد مقاومت سیاسی و اعتراض اجتماعی به مصرف گرایی در دنیای معاصر، رفته رفته جایگاه خود را در تبیین مدگرایی جوانان از دست داده است. به عبارت دیگر مد که به منظور نشان دادن اعتراض جنبش های اجتماعی در اروپا به وجود آمد، رفته رفته به ابزار مصرف گرایی تبدیل شد.

اما مرتن در نظریه گروه مرجع خود که دارای برد متوسط است، اظهار می دارد که از نظر اجتماعی، افراد تحت تأثیر گروه هایی قرار می گیرند که به گمان آنها اهمیت زیادی دارند. انسان ها برای ارزیابی و داوری خود به گروه هایی مراجعه می کنند که چه بسا عضو آن نیستند. این گروه ها که به گروه های مرجع معروف اند،متولّی انتقال برخی هنجار ها و تأمین مالک ها و معیار های الزم برای ارزیابی و محک زدن رفتار ها و باور ها ی افراد می باشند و به دلیل کارکردهایی که برای افراد و ساختار اجتماعی دارند، به عنوان الگوی ذهنی و عملی مورد توجه قرار می گیرند. فستینگر معتقد است هرچه اهمیت گروهی که مبنای مقایسه قرار می گیرد، بیشتر باشد فشار برای هم شکلی فرد با گروه بیشتر می شود. و هرچه انگیزه فرد برای مقایسه خود با گروه بیشتر باشد، تالش بیشتری برای تغییر افکار و استعدادهایش برای هم شکلی با گروه خواهد کرد. بنابر این طبق نظریه فستینگر افکار و رفتار فرد در چارچوب روابط گروهی تحت تأثیر دیگران شکل می گیرد؛ و فشاربرای همشکلی درگروه به تغییرایده ها وعملکرد های اعضا منجر می شود.

فهرست مطالب در زیر آمده است :
فهرست
چکیده :
مقدمه
بیان مسئله
ارزیابی از وضع موجود
اهداف پژوهش :
هدف اصلی :
اهداف فرعی :
مقایسه با شاخص :
جمع آوری اطلاعات
مبانی نظری و پیشینه پژوهش :
مبانی نظری :
پیشینه پژوهش :
راه حل هاي پيشنهادي:
انتخاب راه جدید به طور موقت:
اجراي راه حل ها:
دیگر راهکار های بکار گرفته شده در این باره عبارت بودن از :
ارزیابی بعد از اجرای طرح
نقاط ضعف طرح :
بحث و نتیجه گیری (گزارش نهایی )
پیشنهادات :
منابع

3000 تومان – خرید


ads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *