no-img
گزارش فایل

دانلود(با توجه به وضعیت اقتصادی انها) تاثیر دوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی


گزارش فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود(با توجه به وضعیت اقتصادی انها) تاثیر دوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی
zip
جولای 30, 2019
3000 تومان
0 فروش
3000 تومان – خرید

دانلود(با توجه به وضعیت اقتصادی انها) تاثیر دوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی


عنوان

(با توجه به وضعیت اقتصادی انها)

تاثیر  دوستی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

 

تعداد صفحات فایل

فایل ورد قابل ویرایش

شرح فایل

تحقیقات انجام شده در داخل ایران

  • بررسی رابطه بین دوستی های دوجانبه پذیرش همسالان ، خود پنداره و سازگاری اجتمایع با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اصفهان : این پژوهش در پی بررسی رابطه دوستی های دو جانبه ، پذیرش همسالان و … در سال تحصیلی 80-81 مدارس دولتی شهر اصفهان است . حجم نمونه ای 139 نفری به صورت خوشه ای تصادفی چند رمحله ای انتخاب شده و بر اساس این یافته های پژوهش همیستگی متغیرهای مورد مطالعه با پیشرفت تحصیلی معنی دار بود هم چنین معلوم شد که ترکیبی از سه متغیر خود پنداره ، سازگاری اجتماعی و پذیرش همسالان قادر به تبیین میزان بیشتری از تغییر پذیری معدل کل سال قبل دانش آموزان است . ترکیبی از دو متغیر پذیرش هم سالان و خود پنداره قادر به تبیین میزان بیشتری از تغییر پذیری معدل نیم سال اول جاری می باشد . ضمناً هیچ گونه همبستگی مثبت و معنی داری بین خود پنداره و دوستی های دو جانبه و پذیرش  همسالان دیده نشد (دکتر محمد حسین یار محمدیان ، دکتر حسین مولوی ، اختر ایرانپور مبارکه ص 5) (1382)
  • در این تحقیق رابطه بین اهداف پیشرفت تحصیلی و جهت گیریهای مثبت و منفی دوستان نسبت به درس و تحصیل را در 200 نفر از دانش اموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی شهر همدان در سال 1377 که به صورت تصادفی انتخاب شده اند مورد بررسی قرار می دهد. به منظور سنجش جهت گیریهای دوستان و جهت گیریهای هدفی ، از پرسشنامه محقق ساخته که با توجه به پرسشنامه الگوهای انطباقی یادگیری ، ساخته  ، میلگی و اوردان (1933) تنظیم شده  بود ، استفاده شد .

نتایج تحقیق فوق نشان داد که :1) جهت گیریهای مثبت دوستان ، بهترین متغیر پیش بینی کننده اهداف تکلیف مدار است .2) جهت گیریهای منفی دوستان بهترین متغیر پیش بینی کننده اهداف بیرونی و اهداف اجتماعی است .3) دانش آموزان با هدف توانایی نسبی ، پیشرفت تحصیلی بالاتری دارند به طور کلی نتایج تحقیق خاضر حاکی از اهمیت توجه به تاثیر دوستان در اتخاذ  جهت گیریهای هدفی دانش آموزان و عملکرد تحصیلی انان است .(نیک مرام زهرا ، سرمد زهره )

 

تحقیقات انجام گرفته در خارج ایران

  • اثرات اعتبار جفت آکادمیکی روی گیرایی دانش جویان مبتدی سال (2009)

شرکت کنندگان  664 نفراز کسانی بودند  که رد مطالعه گیرایی حضور داشتند و دانشجوی ترم اول نیز بودند. پس از انجام این پژوهش و تجزیه و تحلیل ان این نتیجه به دست آمد که گروه اکادمیک روی گیرایی تحصیلی و رابط احتمایع و مقبولیت گروهی موثر بوده است .

  • اثر گروه هم گلاسی و یگرایی تحصیلی (چان گوئی کانگ ، دانشگده اقتصاد ، دانشگاه جامع سنگاپور ، آگوست 2006)

اثر دو همکلاسی و گیرایی تحصیلی پژوهشی بود که حدود هزار نفر از  دانش اموزان  در 6 دسته مجزا شرکت کردند . از این 6 دسته دوتا از گروهها تاثیر گذاری هم سالان بر روی یک دیگر بیشتر بوده اگر چه همه انها نوجوان بودند ولی اشمار شد که دانش آموزانی که در این دو گروه قرار داشتند دارای تجربه گروهی بالایی بودند و تاثیر گذاری این دو گروه بر روی یادیگری مطالب درسی هم یشتر از 4 گروه دیگر بودند (2006)

  • ارتباطات گروههای دوتایی و گیرایی تحصیلی (1997)

بیشتر تحقیقاتی که روی گروه های دوتایی و گیرایی تحصیلی آنها  انجام شده نشان داده اند که مبانی سنجش اجتماعی یا مقبولیت دوتایی به عنوان عامل درونی در ارتباطات دوتایی استفاده کرده اند . این مطالعات مواردی چون رابطه ارتباط احتماعی و مقبولیت با عملکرد تحصیلی موفق را به مطالعه وارد نموده و عواملی چون سطوح پایین مقبولیت توسط مشکلات تحصیلی را برگشت دادند. در این تحقیق اشکار شد که تاثیر گروههای دوتایی بر یادگیری بیش تر از درس خواندن تنهایی است .

این پژوهش بصورت توصیفی ودر سال تحصیلی  88-1389 انجام گرفته که در ان 120 نفر از دانش اموزان دختر دبیرستانهای ناحیه یک شهر قزوین مورد مطالعه قرار گرفته اند .

3000 تومان – خرید


ads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *