no-img
گزارش فایل

دانلودبررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان مقطع متوسطه


گزارش فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلودبررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان مقطع متوسطه
zip
جولای 30, 2019
2000 تومان
0 فروش
2000 تومان – خرید

دانلودبررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان مقطع متوسطه


 دانلودبررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان  مقطع متوسطه

تعداد صفحات فایل45

فایل ورد و قابل ویرایش

شرح فایل

عوامل سياسي مؤثر بر اوقات فراغت:

سازمان سياسي يك كشور بر اوقات فراغت و افراد آن مؤثر است.هر نظام سياسي داراي پديده هاي تفريحي خاص خود مي باشد.دركشوري كه ديكتاتوري حكمفرماست مانند ايتاليا و آلمان قبل از جنگ معمولاً به برنامه هاي تفريحي بيش از اندازه سازمان يافته و رغبت و تمايل دارند.جكومت خود دست به فعاليتهاي بيشتر در امور عمومي مي زند.ولي در نظامهاي سياسي دموكراتيك كه فعاليتهاي فراغت بيشتر به عهدة مؤسسات خصوصي گذاشته مي شود.هرچند ممكن است اسراف و دوباره كاري بيشتري در خدمات اين مؤسسات وجود داشته باشد ولي خواستهاي فردي بهتر ارضاء مي شود، و آزادي بيشتري در انتخاب و گزينش افراد وجود دارند، با تامور(Battamor) در اين زمينه معتقد است كه دو مسألة مهم در فرايند اوقات فراغت مورد غفلت قرار گرفته است : اول قدرت سياسي و دوم مسألة برابري. وي معتقد است كه جامعه متضمن درجة بزرگي از برابري اقتصاد است، زيرا اگر فراغت

عمدة زندگي اجتماعي آينده باشد، در اين صورت بايد وسائل استفاده و لذت بودن از آن بر پايه هاي مساوي تري براي همگان فراهم شود.

فقدان منابع براي استفاده كامل از اوقات فراغت در ميان بخش بزرگ مردم مشكلات اجتماعي بزرگ را ايجاد كرده است.اما در زمينة نابرابريهاي سياسي بايد اشاره كرد، كه ما نياز داريم دربارة پيدايش جامعه اي برخوردار فراغت و فراواني و فراغت به دگرگوني در نهادهاي اقتصادي و سياسي نيازمند مي باشد(به طوري كه مشهود است: تحليل باتامور يك تحليل عميق و جامعه شناختي است.زيرا كه تحقيق جامعه فراغت را مستلزم عواملي مانند: عزم سياسي و شرايط مناسب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي داند.)

عوامل اجتماعي مؤثر بر اوقات فراغت:

– در چونگي گذران اوقات فراغت افراد يك جامعه با افراد جامعه ديگر تفاوتهاي زيادي ديده مي شود.زيرا ارزشها، اقتصاد، نظامهاي سياسي و.. در جوامع متفاوت مي باشند.از انجا كه تفريحات در يك جامعه با هم تفاوت دارد.مانند تفاوت دو جنس و يا تفاوتهاي ساكنين شهر يا روستا.

– شيوه زندگي از جمله متغيرهاي اجتماعي است كه بر روي رفتار فرد تأثير مي گذارد.فعاليتهايي كه فرد در اوقات فراغت انجام مي دهد، نيز جزئي از رفتار وي مي باشد كه به نوبة خود تحت تأثير شيوه هاي زندگي شخص مي باشد.بالا رفتن سطح سواد و اقتصاد اثر مثبتي بر گذران اوقات فراغت داد.(سيف مظفري، 1357)

– تحقيقي كه توسط فورلانك، كمبل و ديبرت در سال 1990 ميلادي انجام شد، نشان مي دهد كه وضعيت اقتصادي – اجتماعي به طور مستقيم و غير مستقيم در مشاركت و علاقه مندي جوانان به شكلهاي گوناگون گذراندن اوقات فراغت تأثير مي گذارد.(فرج اللهي، نصرت الله ، 1373)

– محيط اجتماعي و اقتصادي نيز در انتخاب نوع امكانات فراغت تأثير بسياري دارد.تفاوت زيادي ميان درآمد افراد در جامعه، پائين بودن قيمتهاي توليد و مسائلي مانند اينها به عنوان عوامل اقتصادي مي توانند در اين زمينه مطرح باشد.بعنوان مثال ارزان بودن امكانات ورزشي و تفريحي، بر ميزان استفاده كنندگان آنها تأثير مي گذارد.«ايراندخت معدن كن، 1369»

طبقه اجتماعي به عنوان عامل مؤثر در گذران اوقات فراغت

شرايط مختلف حاكم بر زندگي يك دانش آموز مرفه با شرايط حاكم بر يك دانش آموز فقير  همچنين وضعيت خاص يك دختر خانه نشين محروم در قياس با يك دختر محصل بهره مند موجب مي شود كه با فرض وجود تمام عوامل و زمينه هاي بهره گيري از اوقات فراغت در جامعه هر كدام به سمت استفاده نوع خاصي از امكانات موجود گرايش مي يابند، و اين گرايش مسلماً

 

متأثر از شرايط محيطي و تربيتي خاص است كه فرد در آن عمر خود را مي گذراند.

خانواده:

  • خانواده مي تواند در راهنمايي و هدايت جوانان و نوجوانان در فعاليتهاي فراغتي نقش بسيار مهمي را ايفا كند.از جمله خانواده بهترين عرضه كننده خدمات فراغتي مي باشد.

از ويژگي هاي خدمات خانواده اين است كه فرد و خانواده به علت شناخت مبرم ترين نيازهاي فراغتي خود خدمات و امكاناتي را فراهم مي آورند كه كاربرد عملي باشند و بيشتر افراد خانواده بتوانند از آن استفاده كنند.بنابراين خانواده و والدين نقش تعيين كننده اي در شيوه گذراندن اوقات فراغت فرزندان دارد.

عوامل فرهنگي مؤثر در گذراندن اوقات فراغت:

  • در گذراندن اوقات فراغت ميان زنان و مردان تفاوت فاحشي وجود دارد و اين به دليل درگير شدن جوانان با ارزشها، سنتها و اعتقادات گذشته است.اين عقايد و سنت ها از دختران خواسته هايي دارند كه شايد از پسران انتظار نداشته باشند، اين سنتها باعث شده اند دختران در گذراندن اوقات فراغت آزادي عمل كافي نداشته باشند(كبري پور صادقي1353)

 

عوامل مؤثر بر نحوه گذران اوقات فراغت

1.سن و نقش خانوادگي:

مسألة اوقات فراغت بعنوان يك مسألة تعيين كننده و حساس مطرح مي شود، جوانان در مورد چگونگي گذران اوقات فراغت نيز خواستها و گرايشهايي متفاوت از پدران و مادران خود دارند، بعضي از اين تفاوتها طبيعي و ناشي از تفاوتهاي سني و مقتضيات آنان است يعني جوانان علاوه بر نيازهاي طبيعي علاوه بر نيازهاي زيستي اوليه، نيازهاي ثانويه اي نيز دارند مانند: محبت، معني جويي براي زندگي ، تعلق خاطر بر گروه و جمع متجانس با خود ، امنيت ، احساس ارزشمندي و موفقيت، نوآوري ، همدلي و همدردي نياز به احساس كمال، تعالي و پيشرفت پذيرفته شدن توسط گروه همسال، شناخت ارزشهاي اخلاقي.

بعضي از صاحب نظران معتقدند كه پاسخ عاقلانه و منطقي به تمايلات و خواستهاي اقتصادي و فن آورانه كه به افزايش قيمت وقت آزاد كمك مي كند، ممكن است به تشويق توسعه اوقات فراغت منجر شود، اين امر از طريق سرمايه گذاري و خدماتي عملي خواهد بود كه امكان استفاده و لذت بردن از مسافرت، ورزش ، پرداختن به امور هنري، آموزش مناسب براي دور شدن از

 

جو خشن و جوي عادي، تقويت تمايلات مردم در مورد گذراندن اوقات فراغت را فراهم مي سازد.

2.عوامل فردي، اجتماعي:

نظريه هاي زيست شناختي و روانشناختي، بازي و تفريح را يكي از منابع رفع نيازهاي انسان دانسته و آن را نوعي برون ريزي انرژي و تنش زائي مي دانند.از اين رو كار را نوعي فعاليت تنش زا و فعاليتهاي تفريحي را متضاد آن تلقي مي كنند، همچنين انسان بوسيلة بازي مي تواند از اثرات مضر و زيان آور خستگي ناشي از كار جلوگيري كند.

3.خانواده:

نهاد خانواده با توجه به خصوصياتي كه دارد مي تواند نقش بسيار مهمي در امر گذراندن اوقات فراغت ايفا كند، هر فرد ساعات متعددي از شبانه روز خود را در خانه به سر مي برد كه از اين اوقات براي استراحت، عذاخوردن، گفتگو با ديگر اعضاء خانواده، مطالعه، بازي و…. بديهي است كه خانواده بعنوان يكي از واحدهاي اجتماعي با ديگر واحدها و نهادها در تماس و از آنها متأثر است.

2000 تومان – خرید
2000 تومان – خرید


ads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *