no-img
گزارش فایل

دانلودتأثير الگوهاي تدريس بر يادگيري دانش‌آموزان


گزارش فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلودتأثير الگوهاي تدريس بر يادگيري دانش‌آموزان
zip
جولای 30, 2019
5000 تومان
0 فروش
5000 تومان – خرید

دانلودتأثير الگوهاي تدريس بر يادگيري دانش‌آموزان


 

 دانلودتأثير الگوهاي تدريس بر يادگيري دانش‌آموزان

تعداد صفحات فایل

فایل ورد قابل ویرایش

شرح فایل

4- واضح بودن توضيح:

مجدداً پيروت متذكر مي‌شود كه يافته‌هاي تحقيق دلالت بر اين دارد كه :

واضح بودن ارائه درس چيزي است كه مي‌تواند بطور قابل ملاحظه‌اي بر موفق بودن تدريس اثر زيادي بگذارد. او با انتخاب تعدادي از عوامل مهم كه در تأثيرپذيري يك توضيح شركت دارند، به بحث ادامه مي‌دهد. اين عوامل عبارتند از :

الف ) تداوم : برقراري يك ارتباط قوي بين مطالب درس ، مورد بسيار مهمي است كه بايد بطور كالم روشن بوده و شاخه‌هاي انشعابي آن را به حداقل رساند.

ب) سادگي: سعي كنيد از جملاتي كه داراي قواعدي ساده و محسوس هستند استفاده كنيد. همانطور كه پيروت مي‌گويد: يك دليل متداول شكست، دادن اطلاعات زياد در يك جمله است. جملات كوتاه بكار ببريد و اگر روابط پيچيده است با وسايل ديداري ارتباط برقرار سازيد. از نظر واژه‌ها، از كلمات ساده با توجه به سطح درك كلاس، استفاده كنيد. اگر در حد تخصصي است و از اصطلاحات خاص موضوع استفاده مي‌كنيد، اطمينان حاصل كنيد كه اصطلاحات بكار گرفته شده بدقت تعريف و درك مي‌شوند.

ج) روشن بودن : پيروت توضيح مي‌دهد كه يك دليل براي عدم موفقيت در ارائه درس جديد به كلاس، فرضيه‌اي است كه شاگردان بيشتر از آنچه بايد، مي‌فهمند. در آنجا كه بايد توضيح داده شود، شخص بايد هر چه تمامتر آن را مطرح سازد.[1]

 

5_ استفاده از مثال‌ها:

استفاده از مثال‌ها يك مورد اساسي تدريس بوده و شديداً اهميت طرح آن ضرورت دارد. خصوصاً در ارائه مطالب جديد. در مورد استفاده از مثال‌ها موارد ذيل توصيه شده‌اند:

 • با مثال‌هاي ساده شروع كنيد و در جهت پيچيده‌تر كردن كار كنيد.
 • مثال‌ها را در ارتباط با تجربيات فراگيراو و سطح معلومات آنان شروع كنيد.
 • مثال‌ها را به اصول ، عقايد يا تعميم آنچه كه درس داده مي‌شود، ارتباط دهيد.
 • امتحان كنيد، ببينيد آيا به اهداف خود رسيده‌ايد يا خير؟ از فراگيران بخواهيد مثالهايي بزنند كه نكات مورد نظر شما را دربرداشته باشد. [2]

 

– طرح سئوال و پرسش

مهارت پرسش در كلاس نقش‌هاي مهم و متعددي را ايفا مي‌كند و از نظر اجتماعي به برقراري ارتباط و انسجام گروهها از طريق كنش‌هاي متقابل چهره به چهره كمك مي‌نمايد.

از نظر آموزشي ، يك نقش پرسش مطرح كردن اطلاعات است. به اين ترتيب كه مي‌تواند وسعت يادگيري قبلي فراگير را قبل از معرفي موضوع ، يا مطلب آموزشي جديد، امتحان كند. يا ممكن است به تكرار يادگيري اوليه كمك شود يا آموزش و يادگيري اخير را تداوم بخشد. از آن گذشته در هر حال سئوالات بايستي ارزش آموزشي داشته باشند. يعني معلم با پرسيدن سئوال به فراگير كمك كند تا بتواند :

«تمركز كند و روشن شود و بدين ترتيب داراي افكار و ادراكاتي مي‌شود كه در هر حالت ديگر نمي‌توانست داشته باشد.»[3]

نمودار ص 16 يا ص(24)

نموار نقش‌هاي پرسش (طرح از مايلز)[4]

 

عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي[5] :

 • هدف : اگر بخواهيم بازده و نتايج هدفهاي تربيتي به طور دلخواه و رضايت‌بخش حاصل شوند، هدفها بايد كاملاً گويا و روشن باشند.
 • آمادگي : براي اينكه فراگير در تجربه‌هاي آموزشي و تحصيلي خود شركت فعال و موفقيت‌آميز داشته باشد بايد از آمادگيهاي بدني و رواني و ذهني كافي برخوردار باشند.
 • انگيزش : انگيزش يا علاقه به يادگيري در حقيقت تركيبي از چه چيز آموختن با چرا آموختن است. بدين معني كه چه چيز بياموزيم تا آموختن آن براي ما سودمند و مطلوب باشد. روانشناسان بسياري معتقدند كه انگيزش مهمترين عامل مؤثر در كارايي و يادگيري است.
 • فعاليت : براي اينكه حداكثر يادگيري حاصل شود، يادگيرنده را نمي‌توان موجودي انفعالي يا فعل‌پذير دانست. فعاليتهايي مانند چابكي و هوشياري ذهني از شرايط لازم در يادگيري است. به سخن ديگر دستگاه درون‌ده حسي [6] موجود زنده بايد هوشيار و چابك باشد و فرايند واكنش كننده نيز نيرومند باشد.
 • تمركز : تمركز را بايد متمايز از توجه صرف دانست. در واقع تمركز توجه به هدف است كه به گونه‌اي مؤثر به سود يادگيري گرايش مي‌يابد.
 • سازماندهي : در سازماندهي يك رشته اجزاء و بخشهاي مختلف معلومات به يكديگر پيوند مي‌يابند و به عنوان يك كل با معنا ادراك مي‌شوند. سازماندهي فرايندي است كه مواد خام يادگيري را به يك وسيله سازنده تبديل مي‌كند كه نيل به هدفهاي تربيتي را آسان مي‌سازد.
 • پاسخ : پاسخ را مي‌توان يك عمل يا يك تغيير دروني دانست كه موجود زنده را براي فعاليت آماده مي‌سازد.
 • فهم : فهم ادراك معناهاست، استنتاجها و پيامدها و كاربردهايي است كه تجربه معيني را براي يادگيرنده قابل درك مي‌سازد.
 • تمرين يا تكرار: تكرار اگر درست بكار گرفته شود گرايش و توانايي يادگيرنده را براي به خاطر سپردن يا كاستن از تأثير نامطلوب فراموشي افزايش مي‌دهد. تكرار، دوباره كاري يا دوباره‌سازي محض نيست. فعاليت براي يادگيرنده بايد با هدف و داراي ارزش واقعي باشد. پرآموزي از نظر انگيزش ذاتي بسيار مطلوب است.

1- همان منبع ، ص 170.

2- همان منبع ، ص 170 و 171.

1- همان منبع ، ص 171 و 172.

[4] – Mills

3- محمد پارسا، روان‌شناسي تربيتي ، چاپ رودكي ، زمستان 1371 ، ص 273.

4- Sensory – input system

5000 تومان – خرید

 ads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *