no-img
گزارش فایل

دانلودتأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان


گزارش فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلودتأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان
zip
آگوست 1, 2019
4000 تومان
0 فروش
4000 تومان – خرید

دانلودتأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان


دانلودتأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان

تعداد صفحات فایل

فایل ورد قابل ویرایش

شرح فایل

عصبی بودند، روابط در مدرسه ضعیف تر ،عدم تمایل بیشتر به مدرسه و رتبه های پایین در تحصیل داشتند. از طرف دیگر وجود همبستگی های منفی بین طول مدتی که مادران طبقه متوسط کار کرده بودند با نمره ای سازگاری پسرانشان موافق با فرضیه هایی بودند که مسائل رشدی برای پسران طبقه متوسط مهمتر از پسران طبقه متوسط مهمتر از پسران طبقه کارگر با مادران شاغل است .همچنین از این فرضیه حمایت شده که پسران مادران شاغل مشکلات شناختی بیشتری دارند این برای پسران طبقه متوسط بزرگتر بود. علیرغم سطح آموزشی بالاتر مادرانشان شاغل مشکلات شناختی بیشتری دارند این برای پسران طبقه متوسط بزرگتر بود. علیرغم سطح آموزشی بالاتر مادرانشان نمره های آزمون ریاضیات و زبان آنها پایین تر از بچه های طبقه متوسط غیرشاغل بود.

مطالعه هافمن وینه 1974 نشان داد که پسران مادران شاغل بنا به احتمال ممکن است بگویند که پدرشان مورد قبولشان است پسران مادران غیرشاغل. این یافته ها در خانواده های طبقه پایین فراوانتر است،جائیکه زنان بدین علت کار می کنند که همسرانشان در آمد پایین دارند یا شغل دائمی ندارند. بنابراین پدر در این موارد اهمیت کمتری برای پسر دارد زیرا او درآمد کمی دارد نه به این علت که همسرش شاغل است.

در مطالعه ای که چیس لنز دیل واون 1987 انجام دادند تاثیر اشتغال مادر را بر وابستگی کودک به مادر کودک – پدر بررسی کردند. با استفاده از روش موقعیت غریب آیین ورث کودکان 12 ماهه 57 مادر غیرشاغل و 40 شاغل مورد مطالعه قرار گرفتند. ارتباطی بین وضعیت کار مادر و کیفیت وابستگی این کودک – مادر را ممانعت می کند یک ویژگی معنادار دیگر از وابستگی ناایمن به پدر در خانواده های مادران شاغل برای پسران و نه دختران به دست آمده به طور کلی این نتیجه حاصل شد که پسران در خانواده های مادران شاغل بیشتر احتمال دارد که نسبت به هر دو والدین وابسته غیرایمن باشند تا دختران در خانواده های مادران شاغل و یا هر دو جنس در خانواده های مادران غیرشاغل، این الگوها در سایه تفاوت های رفتار الگویابی جنسیتی مادری و پدری و این ادعا که پسران آسیب پذیری برای استرس های روانشناختی دارند، قابل بحث است .پسران مادران شاغل احتمال بیشتری دارد تا یک روابطه وابستگی غیر ایمن را نسبت به پدرشان داشته باشند تا پسران مادران غیرشاغل ، هیچ اثری از این نوع برای دختران پیدا نشد. این یافته ها اظهار می کند که پسران در خانواده های مادران شاغل ممکن است با حساسیت و پاسخگویی مناسب از طرف پدر مراقبت نشوند. والدین اینطوری احساس می کنند که پسران بی باک تر هستند و کمتر از دختران به پرستاری نیازمندند. چه در هنگام تولد و چه در سالهای بعد از کودکی( بکلک1982، هافمن 1980،لامبرت یاکلی، هین1971).

 

تاریخچۀ اشتغال زن در ایران:

در دوره ساسانیان (جامعه طبقاتی) کار و مشاغل زنان متناسب با طبقه ای بود که در آن تولد یافته بودند زنان به فراخور طبقۀ به کار رسیدگی ، کشت و زرع در مزارع یا صنعت اشتغال داشتند. پاره ای از فعالیت های زنانه مانند دایگی و کمی به زائم مزد تعلق می گرفت. ظاهرا زنان در قضا و دادگستری به شرط داشتن تحصیلات حقوقی صاحب مقام می شدند.

ظهور اسلام موجب تغییراتی در مقام اجتماعی زن گردید به گفته مطهری مخالفان هم لااقل این اندازه اعتراف دارند که قران در عصر نزولش گامهای بلندی به سود زن و حقوق او برداشته است (مطهری 1375).

در زمان قاجاریه ( 1375-1304) ساخت جامعه ایرانی ساختی سنتی – مذهبی بود یعنی افراد پایبند آداب و رسوم و سنن ملی و شعائر مذهبی بودند و این دنباله ساختی بودکه در دوره صفویه به وجود آمده بود.

از نظر اقتصادی هم اقتصاد کشاورزی بر جامعه حکم فرما بود و هرچند موقعیت اقتصادی و اجتماعی زنان در سراسر ایران یکسان نبود و برحسب وضع محل و عرف و عادت و سنن محلی متفاوت بود به طور کلی می توان گفت موقعیتی ناچیز بود وبه فرزند آوردن و انجام کارهای خانگی و گاهی کشاورزی و نساجی محدود می شد و زنان در خارج از خانه مسئولیتی نداشتند. ارتباط وسیع تر ایران با تمدن صنعتی غرب سبب تغییر در ساختار اجتماعی – اقتصادی جامعه و تغییر در زندگی و موقعیت اجتماعی زنان پایتخت و شهرهای بزرگ گردید ولی در موقعیت اجتماعی زنان روستایی و ایل نشین به دلیل دورماندن آنها از ارزشهای غربی تغییرات عمده ای به وجود نیامد زنان در این دوره عمدتاً  به مشاغل زیر اشتغال داشتند. عبدالله یف در کتاب خود به نام «صنایع ایران و تولد طبقه کارگر» در اواخر قرن 19 و 20 در مورد پیرایش طبقه کارگر در ایران می نویسد: کار زنان و کودکان به طور وسیعی در صنایع کشور رایج بوده و برخی از صنایع تقریباً به طور کامل وابسته به کار زنان و کودکان بودند مثلاً در کارخانه ابریشم بافی رشت تمام 137 نفر کارگر را زنان تشکیل می دادند.

در تمام دوران سلطنت قاجاریه با اینکه اداره امور سیاسی جامعه به عهده مردان بود، ولی زنان به طور مستقیم که در این دوره اهمیت بیشتری داشت به خاطر نفوذ قوی غلبه ای بعضی از زنان وابسته به طبقه حاکم عهده دار مشاغل سیاسی بودند مثلاً مهد علیای اول مادر فتحعلی شاه یا مهدعلیای دوم مادر ناصرالدین شاه دارای مشاغل سیاسی هم بودند.

دراین زیمنه نیز زنان از خود شاستگی بسیاری نشان دادند. عده ای از زنان فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه ،شاعران ونویسندگان خبره ای شدند. از جمله فخرالدوله و تاج السلطنه .

اشتغال زن به انواع فعالیت هایی که به طور خلاصه شرح آن رفت به معنای برابری حقوق اجتماعی زن و مرد در این دوره نبوده است .بلکه فقط در مقایسه با گذشته می توان گفت که زنان ،آن هم عمدتاً زنان طبقه حاکم توانستند عهده دار مشاغل خارج از خانه گردند وگرنه زنان معمولا مسئول فعالیت های داخل خانه بودند.(قاضی 1379).

در واقع سه عامل عمده سبب سرعت بخشیدن به دسترسی طرفداران زن به اهداف خود گردید.

آزادی سیاسی، شکوفایی فعالیت های سیاسی و توسعه شتابان اقتصادی- اجتماعی در  اواخر دهه ها 50-40-1330 تشدید نسبی توسعه اقتصادی به وسیله عایدات نفتی و به دنبال آن ملی شدن صنعت نفت تغییرات اساسی در اقتصاد ایران و در نتیجه در موقعیت زنان به وجود آورد. این تغییرات باعث شد دختران جوان خانواده های سنتی هم  وارد دبیرستانها وحتی دانشگاهها شدند که البته بیشتر جوامع شهری را تحت تاثیر قرار داد شرکت زنان در تظاهرات گسترده و عظیم برضد رژیم شاه نشان دهنده این امر بود که زنان نقش خود را فقط محدود به فعالیت های درون خانه نمی دانند بلکه به عنوان یک مسلمان و یک ایرانی کارکردن در کنار مردم و خارج از خانه را وظیفه خود می دانند( جارالهی1374).

4000 تومان – خرید


ads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *