no-img
گزارش فایل

دانلودرابطه سلامت عمومي و رضايت شغلي معلمين آموزش و پرورش


گزارش فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلودرابطه سلامت عمومي و رضايت شغلي معلمين آموزش و پرورش
zip
جولای 30, 2019
3000 تومان
0 فروش
3000 تومان – خرید

دانلودرابطه سلامت عمومي و رضايت شغلي معلمين آموزش و پرورش


دانلودرابطه سلامت عمومي و رضايت شغلي معلمين آموزش و پرورش

تعداد صفحات فایل

فایل ورد قابل ویرایش
شرح فایل

 

بنابراین، مدیرانی که در پی حذف عواملی هستند که باعث نارضایتی شغلی می شود، می توانند آرامش را به سازمان باز گردانند، ولی به طور حتم باعث انگیزش یا تحریک افراد نیم شوند. آنان به جای اینکه کارکنان و اعضای سازمان را تحریک نمایند، اسباب آرامش آنان را فراهم می کنند.

در نتیجه، ویژگی هایی مثل مدییرت و سیاست شرکتف سرپرستی، روابط بین افراد، شرایط کاری و حقوق به عنوان عوامل بهداشتی شناخته شده اند. هنگامیکه این عوامل در وضع مناسبی باشند، افراد ناراضی نخواهند بود، ولی آنها کاملاً راضی هم نخواهند بود. اگر بخواهیم وسیله انگیزش افراد را در سازمان فراهم آوریم و موجب تحریک آنها شویم، باید روی مسئله پیشرفت، شناخت و کسب شهرت، ماهیت کار، مسئولیت و رشد تاکید نماییم. اینها ویژگی هایی هستند که موجب می شوند فرد به پاداش های درونی برسد.

 

 

کاربردهای تئوری هرزبرگ برای مدیران:

تئوری دو عاملی هرزبرگ ارتباط خاصی با محیط کاری دارد. مدیران برای اینکه بتوانند در محیط ایجاد انگیزش نمایند، لازم است از دانش خود برای اطمینان از اینکه  عوامل بهداشتی در محیط وجود دارند، به عنوان مبنای انگیزش استفاده نمایند.

عدم وجود یا کیفقیت پایین عوامل بهداشتی می تواند منجر به عدم رضایت نیروی کار شود. وقتی مدیران عالی سازمان عوامل سازمان عوامل بهداشتی رضایت بخش در سازمان ایجاد نمودند، آنها می توانند بر روی عوامل انگیزشی متمرکز شوند.

یک نکته حائز اهمیت این است که تقریباً همه مدیران قدرت افزایش انگیزه در محیط کار را دارند. آنها می توانند با دادن مسئو.لیت بیشتر به کارکنان، تقدیر از موفقیت های آنها و ایجاد روحیه موفقیت در افراد، باعث افزایش انگیزه در آنها گردند.

کارکنان برانگیخته شده باور خواهند داشت که بر روی شغل خود کنترل دارند و این باور می تواند به عنوان عاملی اساسی در مدیریت تیمی، توانمند سازی و کارآفرینی موثر واقع شود.

یکی از مشکلات سازمان های دولتی و خصوصی در ایران، پایین بودن میزان حقوق کارکنان است و از آنجا که حقوق و مزایای شغلی یکی از عوامل نگهدارنده است، تلاش برای ایجاد انگیزه در کارکنان و افزایش بهره وری، پیش از ترمیم حقوق کارکنان نتیجه ای را بدنبال نخواهند داشت.

پژوهش استی سی آدامز (برابری):

تئوری برابری بر این پایه استوئار است که اشخاص می خواهند با آنها به عدالت رفتار شود. در این تئوری، برابری (Equity) به عنوان باوری که آیا با ما در ارتباط با دیگران به انصاف رفتار شده است، تعریف می شود. و نابرابری یعنی اینکه با ما در ارتباط با دیگراسن به انصاف رفتار نشده است. تئوری برابری یکی از موضوع های نظری است که از فرآیندهای مقایسه اجتماعی  بدست آمده است. مقایسه های اجتماعی شامل ارزیابی موقعیت خویش در عرصه موقعیت دیگران می باشد.

فرآیند برابری که طی آن ادراک های نابرابری اشخاص شکل می گیرد، طی چهار مرحله می باشد.

 

 

 

 

اگر این فرآیند در داخل یک سازمان قرار گیرد، نخست شخص چگونگی رفتار سازمان با خود را ارزیابی می کند و سپس چگونگی رفتار سازمان با دیگری را مورد ارزایابی قرار می دهد. مبنای مقایسه (دیگری) ممکن است یکی از اعضای همان گروه کاری باشد. و یا شخص دیگری در دیگر بخش های سازمان و یا راحتی مجموعه ای از اشخاص در سراسر سازمان.

بعد از ارزیابی، نحوه برخورد سازمان با شخص و دیگری و در نهایت نتیجه ارزیابیها با یکدیگر مقایسه می شود، و شخص موقعیت خود را با موقعیت دیگری مقایسه می کند. پیامد این مقایسه برای شخص ممکن است احساس برابری یا نابرابری باشد. آدامز فرآیند مقایسه برابری را بر حسب نسبت های ورودی و خروجی توصیف می کند.

3000 تومان – خرید


ads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *