no-img
گزارش فایل

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم


گزارش فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم
zip
آگوست 13, 2017
2000 تومان
0 فروش
2000 تومان – خرید

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم


موضوع :چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم

فایل ورد و قابل ویرایش

 تعداد صفحات 30صفحه

 قسمتی از فایل

چکیده :

بارها در کلاس درس خود مشاهده می کردم که تعدادی از دانش آموزانم به دلایل مختلفی نسبت به بقیه دچار افت تحصیلی هستندودرارزشیابی  های کتبی وشفاهی نمرات پایینی کسب می کنندووالدین آنها ازاین موضوع احساس رنج می نمودندوبا همهً تلاش درپی جبران آن برمی  آمدند.

در بسیاری از مواقع می  دیدم که شاگردانم دچارتحقیرهاوسرزنش هاوتنبیهات قرار می گرفتندوگاهی نیز گره بسته ی آنان با اتخاذ مواضع نادرست والدین یا خود من بسته تر می شد.

با مشاهده ی این مساًله در کلاسم تصمیم گرفتم با پیدا کردن راه حل های مناسب وابتکاری سرنوشت آنها را تغییر دهم،در نتیجه با مطالعهً کتاب های گوناگون وتحقیقات انجام شدهً قبلی توانستم قبل از امتحانات نوبت اول،با برگزاری جلسات مداوم با اولیاوبا اجرای سه روش شامل:

1 – دادن برنامه پیشنهادی درسی

2 – رودررویی وتبادل نظر دانش آموز قوی با ضعیف

3 – تهیهً فرم نظارت خانواده بر امور درسی فرزندشان

روز به روز به فراگیری آنان روح تازه ای بخشیده ومیانگین نمرات دانش آموزان ضعیفم را از 7به16 رسانده وآنها را موفق وشاد ببینم.

 

    مقدمه

تربیت فرزند با همۀ سادگی و طبیعی بودن از کارهای دشوارومسؤلیت های سخت وسنگین است.

تا روزی که طفل خرد سال و در آغوش مادر است نگهداری او برای والدین یک مشکل است، روزی که به راه می افتد این دشواری به گونه ای دیگر رخ می نمایدوزمانی که به مدرسه وکلاس درس وارد می شود وآغاز فراگیری علم و دانش های گونا گون می رسد ،این سختی دو چندان می شود.

همهً آنهایی که به مدرسه میروند به یک میزان توفیق پیشرفت ندارندوهمۀ آ نان که در سایۀ لطف و عنایت و زحمت والدین و مربیان قرار می گیرند، به یک درجه رشد نمی کنند.

برای عده ای مسألۀ افت تحصیلی پیش می آید که علت آن خواه موجه ویا غیرموجه برای والدین و مربیان مشکل آفرین است وطبیعی است که باید در این مورد تدابیر خاصی اندیشیده ومشکل بر طرف شود.

اساس این پژوهش دانش آموزانی را در بر می گیرد  که دلیل عقب ماندگی درسی آن ها ذهنی وارثی نبوده ، بلکه در عین داشتن هوش و استعداد کافی از دروس و برنامه های تحصیلی عقب مانده اند و نمی توانند همگام با دیگر دانش آموزان پیش بروند ودر به دست آوردن موفقیت های تحصیلی دشواری هایی برای خود و دیگران می آفرینند.

به کار گیری روش های متعدد وابتکاری می تواند با توجه به موقعیت های مختلف زمانی ومکانی نقش مهمی در پیشرفت دانش آموزان داشته با شد و آینده ی تاریک وبی روح آنان را به دنیایی روشن وزیبا تبدیل نماید

فهرست مطالب

چکیده : 5

کلید واژه: 5

مقدمه. 6

توصیف وضع موجود. 7

گرد آوری شواهد (1) 9

الف : کسب نمرات… 9

نمودار شماره1 :  نمودار ستونی میانگین نمرات مهر،آبان،آذر 10

ب : پرسش نامه. 10

ج : مصاحبه با والدین.. 11

د : مصاحبه با همکاران.. 12

پیشینه تحقیق : 14

تجزیه وتحلیل داده ها 16

یافتن راه حل ها 16

علت1:عدم علاقه به ادامه تحصیل: 17

علت2:عدم درک ارزش کاروتوان آینده نگری.. 17

علت3:نداشتن انگیزه 17

علت4:ترس و اضطراب امتحان.. 18

علت5 : سردر گمی در خانه. 18

علت6: عدم رابطه بین خانه و مدرسه. 18

علت7::بی توجهی والدین نسبت به امور درسی فرزندشان.. 18

انتخاب طرح جدید و اجرای آن.. 20

روش اول: دادن برنامه ی درسی.. 20

روش دوم:تبادل نظررودرروی دانش آموز قوی با ضعیف… 20

گردآوری شواهد (2) 23

اعتبار بخشي و ارزيابي.. 26

نتيجه گيري، ايرادها، پيشنهادها 29

فهرست منابع.. 30

2000 تومان – خرید

 ads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *