no-img
گزارش فایل

دانلود بررسي رابطه ي بين خلاقيت و ويژگي هاي شخصيتي (درونگرايي و برونگرايي) بين


گزارش فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود بررسي رابطه ي بين خلاقيت و ويژگي هاي شخصيتي (درونگرايي و برونگرايي) بين
zip
آگوست 2, 2019
2000 تومان
0 فروش
2000 تومان – خرید

دانلود بررسي رابطه ي بين خلاقيت و ويژگي هاي شخصيتي (درونگرايي و برونگرايي) بين


دانلود بررسي رابطه ي بين خلاقيت و ويژگي هاي شخصيتي (درونگرايي و برونگرايي) بين

تعداد صفحات فایل80

فایل ورد قابل ویرایش

شرح فایل

فصل پنجم

بحث و نتيجه گيري

با توجه به مطالب ارائه شده و آزمون ها و پرش نامه هاي شخصيت آيزنگ و خلاقيت انجام شده بر روي آزمودني ها، ونتيجه و تحليل آن ها براساس آمار استنباطي و روش تحليل مجذور كا (خي)، فرضيه اين پژوهش كه بررسي رابطه بين خلاقيت و ويژگي هاي شخصيتي (برون گرايي درون گرايي) بود، با سطح معناداري 0.01 درصد تائيد شد يعني بين خلاقيت و ويژگي هاي شخصيت رابطه معني داري وجود دارد و افراد برون گرا خلاق تر هستند.

محدوديت ها:

 • تست برونگرايي و درون گرايي آيزنگ را نم يتوان به صورت قطعي و صد در صد در شناسايي افراد برون گرا و درون گرا به كار برد.
 • عدم دسترسي آسان به تست هاي استاندارد و هنجار شده ايراني
 • كمبود منابع كتب مورد نياز براي استفاده در تحقيق
 • عدم همكاري برخي از دانش اموزان در تكميل كردن پرسش نامه ها
 • هنوز در جامعه ما رابطه خلاقيت و نوع شخصيت به خوبي تشخيص داده نشده است.

پيشنهادات:

 • چنانچه نتايج تحقيق نشان مي دهد بين ويژگي هاي شخصيتي و خلاقيت رابطه معني داري وجود دارد بنابراين به خانواده ها و دست اندر كاران نظام تعليم و تربيت توصيه مي شود به توسعه آن دسته از ويژگي هاي شخصيتي افراد همت گمارند كه موجب خلاقيت فرد در تمامي كارها مي شود.
 • آموزش و پرورش بايد خلاقيت و شيوه نفكر منطقي و عملي را در برنامه هاي مدارس به صورت برنامه هاي عادي و يا فوق برنامه حداقل هفته اي دو ساعت آموزش دهد.
 • اشاعه و به كار بستن روش هاي نوين آموزشي در فرآيند ياد دهي و يادگيري به جاي روش هاي سنتي.
 • تشويق و ترغيب ايده هاي نو و مبتكرانه دانش آموزان و اهميت و ارزش قائل شدن به اين ايده ها.

 

 

 

منابع:

 • افروز، غلامعلي (1371)، مباحثي در روانشناس تربيت كودكان و نوجوانان، (تهران انجمن اولياء و مربيان) ص 103.
 • افروز، غلامعلي (1365)، دانش آموزان تيزهوش و خلاق، مجله پيوند، شماره 18، دي ماه
 • افروز، غلامعلي (1376)، روانشناسي تربيتي كاربردي، تهران، انجمن اولياء و مربيان.
 • افروز، غلامعلي (1380)، ويژگي هاي شخصيتي و خلاقيتهاي ذهني، نشريه آموزشي بزرگسالان.
 • افروز، غلامعلي (1370)، دانش آموزان تيزهوش و خلاق نشريه پيوند، شماره 88، انجمن اولياء و مربيان.
 • كريمي، يوسف (1380)، روانشناس شخصيت، موسسه منتشر و ويرايش، تهران.
 • قرائني مقدم، امام اله (1375)، مديريت آموزشي، انتشارات ابجد، تهران.
 • سيف، علي اكبر (1379)، روانشناسي پرورش، انتشارات آگاه، تهران.
 • شريعتمداري، علي (1372)، روانشناسي تربيتي، موسسه انتشارات امير كبير، تعران.
 • شالچيان، طاهره (1365)، چگونه مي توان نسلي متفكر و خلاق را تربيت كرد، مجله ماهنامه، تربيت، شماره 2، ص 61-59.
 • مفاخري، نيره (1365)، رابطه خلاقيت با پيشرفت تحصيلي، انتشارات دانشگاه تهران.
 • مفيدي، فرخنده (1372)، آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني، انتشارات دانشگاه پيام نور.

 

 

 

2000 تومان – خرید

 

 ads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *