no-img
گزارش فایل

دانلود بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین دانش آموزان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و خلاقیت می باشد.


گزارش فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین دانش آموزان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و خلاقیت می باشد.
zip
آگوست 2, 2019
2000 تومان
0 فروش
2000 تومان – خرید

دانلود بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین دانش آموزان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و خلاقیت می باشد.


دانلود بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین دانش آموزان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و خلاقیت می باشد.

تعداد صفحات فایل 110

فایل ورد قابل ویرایش

شرح فایل

 

رویکرد روانسنجی:

این مکتب به خلاقیت از زاویه آزمونها می نگرد و تلاش می کند با مقیاس های کمی خلاقیت را در مورد افراد اندازه گیری کند. بنابراین تمرین خلاقیت برحسب چگونگی عملکرد روی مواد یک است بیان می گردد. از پیشروان این مکتب گیلفورد است او خلاقیت را عبارت از تفکرواگرا می داند تفکر واگرا یک جستجوی ذهنی است که به دنبال تمام راه حلهای ممکن برای یک مساله است و در مقابل تفکرهمگرا قرار دارد که به دنبال یک جواب صحیح برای مساله می گردد.

تفکر همگرا به هنگام مساله با دقت  و در چارچوب معین براساس اطلاعات مقدماتی به بررسی و نتیجه گیری می پردازد و راه حلی ارائه می نماید که اصولاً جدید نیست و قبلاً آزموده شده است و در صحبت آن نمی توان تردید کرد امّا تفکرواگرا راه حلهای جدید برای حل مساله پیشنهاد می کند.

الگوهای خلاقیت

مراحل آزبورن:

مراحل آزبورن : الگوهای خلاقیت

پیرامون خلاقیت وی دیدگاهی را مطرح کرده و فرآیند تفکر خلاق را شامل سه مرحله می داند:

 • حقیقت جویی: شامل تعریف مساله و آماده سازی
 • ایده جویی: شامل ایده ها و پروراندن ایده هاست
 • حل مساله جویی: شامل ارزیابی و انتخاب است.

 

الگوی آزبورن چارنز:

این الگو(1962) براساس الگوی سه مرحله ای آزبورن شکل گرفته است به قرار زیر:

 • حقیقت یابی: درباره مشکل اطلاعات لازم برای تعریف مساله جمع آوری می شود.
 • مساله یابی: بیان مساله آنگونه که اصل قضیه را به خوبی روشن نماید.
 • ایده یابی: برای مساله ایده های هر چه بیشتری جستجو می شود.
 • راه حل یابی: از بین ایده ها بهترین راه حلهای ممکن انتخاب می شود.
 • پذیرش یابی: راه حلهای انتخابی شده برای اجرا آماده می شود.

الگوی استین:

استین(1974) فرآیند خلاقیت را شامل سه مرحله می داند از جمله:

 • فرضیه سازی: برای این منظور افراد نیازمند شرایطی هستند که بهتر کار کنند مثلاً احتیاج به سکوت، آرامش مطلق و … استین در واقع همان مرحله نهفتگی والاس را طرح می کند. وی اهمیت الهام و مشهود و احساس زیباشناختی در فرضیه سازی را مطرح می کند( حسینی،1380).
 • آزمودن فرضیات: بررسی اینکه آیا فرضیه یا عقیده مورد نظر می تواند منجر به نتیجه خلاقی گردد. تنها با آزمایش فرضیه ممکن است طبیعتاً نوع آزمایش برحسب رشته مورد نظر فرق می کند در این مرحله است که یک تجربه خصوصی به تجربه عمومی تبدیل می گردد (همان منبع،ص57).
 • انتقال نتایج: فرد باید چیزی را بدست می آورد به دیگران انتقال دهد که لازمه اینکار در تفکر و توانایی نقش عوض کردن است و منظور اینست که فرد خلاق باید بتواند نه تنها از دیده خودش بلکه از دید دیگران و کسانیکه محصول به آنها ارائه می شود به آن نگاه می کند(حسینی،1380).

 

الگوی نلر:

وی فرآیند خلاقیت را شامل 5 مرحله می داند

 • مرحله اولین بینش: لحظه آفرینش ما به عنوان 1 قاعده فقط پس از یک آمادگی آگاهانه طولانی رخ می دهد که به فاصله کمی فعالیت ناآگاهانه را به دنبال دارد .آفرینشگر باید به اولین بینش خود دست یابد یعنی مساله ای را که باید حل کند بشناسد(مسدود،1380).
 • مرحله آمادگی: در این مرحله فرد خلاق به مطالعه ، یادداشت برداری، بحث و سوال و جمع آوری و جستجو می پردازد سپس با ارائه راه حلهای ممکن نقاط قوت و ضعف آنها را می سنجد.
 • مرحله نهفتگی: پس از انجام کار توسط ذهن آگاه ،ذهن ناآگاه فعالیت را تحویل می گیرد ذهن ناآگاه آزاد گستره و رها از ذهن واقعی همان پیوندهای غیرمنظره ای را به وجود می آورند که جوهر آفرینندگی را به وجود می آورد(همان منبع،ص58 و 59).
 • اشراق: در این لحظه فرآیند خلاقیت به اوج می رسد و فرد ناگهان پاسخ مساله را می یابد . در این مرحله گم شده فرد خلاق پیدا می شود و در واقع لحظه الهام – همه چیز در محل مناسب خود جای می گیرد( همان منبع،ص63).
 • اثبات( بازبینی): شرط لازم برای آفرینشگری الهام است که مواد خام آفرینشگری را فراهم می کند. در این مرحله عقل باید کاری را که نیروی تخیل فرد شروع کرده تمام کند در این مرحله مواد خام ذهنی مورد ارزیابی قرار می گیرد و موارد معتبر و غیرمعتبر از هم جدا می شود(همان منبع،ص64).

 

 

 

الگوی کالاگر از خلاقیت:

کالاگر در الگوی خود مراحل مختلف فرآیند خلاقیت را با توجه به ویژگیهای شخصیتی افراد و عمل فکری مرتبط با شرع زیر ارائه نموده است:

مراحل خلاقیتقالب مورد نظرعمل فکری اصلیعامل شخصیت یا نگرش
آماده سازیمرتب ،به خوبی سازمان یافتهشناختسخت کوش و توجه مداوم
نهفتگی و اشراقنامرتب، مغشوش،نامنسجمتفکرواگراآزادی تفکر،تحمل ابهام و شکست ،ریسک کردن
اثبات تحقیقمرتب،سازمان یافتهتفکرهمگرا ارزشیابیانضباط
کالاکر ترجمه مهدیزاده،1383.

 

 

تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور ارتباط خلاقیت و عزت نفس:

بر تحقیقات هال [1] و اسمیت[2] در سال 2001 در شهر سیدنی استرالیا با بررسی وضعیت تحصیلی نوجوانان 13 الی 14 ساله در دبیرستانهای دولتی شهر استرالیا مشاهده گردید که عزت نفس بالا سبب افزایش قوه یادگیری در دانش آموزان شده است واین نتیجه دارای ارتباط مستقیم و معنی دارای (01/0 p=) با قوه خلاقیت دانش آموزان بوده است. دانش آموزان دارای عزت نفس بالا توانسته بودند که با درصد بالاتری در فعالیتهای اجتماعی خارج از مدرسه شرکت نمایند و از حس همکاری و وظیفه شناسی بالاتری برخوردار بوده اند (02/0 p=) و این ارتباط به صورت معنی داری مشاهده شده است.

در این تحقیق مشاهده شده است که ارتباط بین خلاقیت و عزت نفس در پسران بیشتر از دختران بوده است (02/0 p=) و (04/0 p=) .

مایر[3] در سال 1998 در تحقیقاتی که بر روی 358 نفر از کارگران فنی یک مجتمع صنعتی در ایالات کانزاس آمریکا انجام داد اعلام نمود که عزت نفس بالا سبب افزایش روحیه همکاری ،رعایت نظم و انضباط، حضور به موقعه در محل کار، عدم ترک غیر موجه در محل کار، و کاهش بروز حوادث شغلی می شود. او در این تحقیق مشاهده نمود که کارگران دارای سابقه بالاتر دارای عزت نفس بیشتری به سایر کارگران می باشند و میزان سابقه کاری دارای رابطه مستقیمی با میزان عزت نفس بیشتری نسبت به سایر کارگران می باشند.

[1] -Hall

[2] – Smith

[3]

 

2000 تومان – خرید


ads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *