no-img
گزارش فایل

دانلود فایل چگونه منفعلانه و توهین آمیز دانش آموزانم را کنترل نمایم؟


گزارش فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود فایل چگونه منفعلانه و توهین آمیز دانش آموزانم را کنترل نمایم؟
zip
آگوست 2, 2019
4500 تومان
0 فروش
4500 تومان – خرید

دانلود فایل چگونه منفعلانه و توهین آمیز دانش آموزانم را کنترل نمایم؟


دانلود فایل  چگونه منفعلانه و توهین آمیز دانش آموزانم را کنترل نمایم؟

تعداد صفحات فایل 40

فایل ورد قابل ویرایش

شرح فایل

توصیف وضعیت موجود:

اینجانب ……………معاون آموزشی  آموزشگاه ……….. شهرستان ………. هستم و مدت …….. سال است که در آموزش و پرورش خدمت می کنم. در این آموزشگاه اولیا ازلحاظ سطح سواد بالا می باشندوازنظراقتصادی نیز درحدمتوسط هستند ویکی ازعوامل مخل درامرتدریس ویادگیری سایرفراگیران درکلاس درس ومحیط مدرسه تعدادی دانش آموز  می باشد که دچارمشکل رفتاری ، رفتار های نا بهنجار، منفعلانه و توهین آمیز و برقراری ارتباط با همکلاسیها ودبیران هستند  واز سال های  تحصیلی  گذشته همکاران دیگر با آگاهی از مشکل دانش آموزان درجهت رفع وبرطرف کردن عوامل ایجاد و بروز مشکل راه حل هایی را ارائه نموده اندکه متاسفانه  به دلیل ناکافی بودن اقدامات هیچگونه تغییری ایجاد نگردیده است امسال من ازشروع سال تحصیلی این رفتاررامورد مطالعه قراردادم وبه نتایج مثبتی نیز تاکنون رسیده ام .

 اهداف پژوهش

اهداف کلی: شناسایی  مشکلات رفتار های نا بهنجار، منفعلانه و توهین آمیز دانش آموزان

اهداف جزئی:

1)  شناخت روشهای حل مشکلات رفتاری دانش آموزان

2) ارائه راه حل درمورد بوجودآمدن مشکل اخلاقی دردانش آموزان

گردآوری اطلاعات شواهد(1)

ابتدا رفتارهای دانش آموزان پرخاشگر را زير نظر گرفتم وبه دقت مشاهده می کردم . یکی از دبیرانشان می گفت :وقتی برای اولين بار به كلاس رفتم از فراگيران خواستم خودشان را معرفی نمايند . وقتی به   دانش آموزان پرخاشگر   رسيدم ديدم با صدای بلندی خود را معرفی نمودند به طوری كه با اين كار خود ديگر دانش آموزان را نيز متوجه خود ساختند . و وقتي ديگر دانش آموزان خود را معرفی مي كردند  به شكلی آنها را مسخره  می کردند .  . دانش آموزان پرخاشگر با ديگر دانش آموزان دعوا می كردند ودانش آموزان دائماً از آنها نزد من شكايت می كردند. هنگامی که خودم جهت سرکشی در ساعاتی که دبیر حضور نداشت به کلاسی که   در آن  تعدادی دانش آموز مخل نظم بود می رفتم وقتی در روی تخته مطلبی می نوشتم آنها صدا در می آوردند . و ديگر دانش آموزان را اذيّت می كردند  بطوريكه نظم  كلاس را بر هم می زدند  ود رچنين محيطی آموزش امكان پذ ير نبود. بعد از چند روز  در زنگ تفریح در مورد دانش آموزان پرخاشگر  از دبیران دیگر سوال كردم ایشان گفتند كه دانش آموزان پرخاشگر از اول چنين بوده اند ولي   بهتر است كه شما هم كارشان  نداشته باشید. بهتراست كه به حال خود رهايش كنيد . سپس والدین  ايشان را به آموزشگاه  دعوت نمودیم. از آنها پرسيدیم رفتار دانش آموزان  در خانه چگونه است ؟ ايشان گفتند : كه ما از دست آنها  به تنگ آمده ايم . به حرف های ما  گوش نمی دهند . بد اخلاق هستند. به در سهايشان توجه نمی كنند .. سپس با دو تن از همکاران باسابقه  در اين زمينه مشورت كردم اينها نيز راهنمايهای لازم را عرضه داشتند . بعد به د نبال كتابهای روانشناسی اختلالهای رفتاری، روانشناسی رشد ، روابط انساني در آموزشگاه واصلاح رفتار تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام گرفته بود مورد مطالعه قرار دادم تا ببينم مشكل را چگونه مي توانم حل نمايم . در واقع من خودم را چگونه تغيير دهم تا رفتارهاي دانش آموزان پرخاشگر تغيير كند. آنها دانش آموزانی هستند كه رفتارهای ايشان مغاير با مقررات كلاس ومدرسه می باشد . از جمله مشاهدات و اطلاعات بدست آمده در زير ارائه مي گردد:

1 –  دانش آموز( دانش آموزان پرخاشگر  )هر روز دانش آموزان را مسخره می كنند.

4500 تومان – خرید


ads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *