no-img
گزارش فایل

دانلود نقش آموزش و پرورش و معلم در کنترل یا کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان


گزارش فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود نقش آموزش و پرورش و معلم در کنترل یا کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان
zip
جولای 29, 2019
5000 تومان
0 فروش
5000 تومان – خرید

دانلود نقش آموزش و پرورش و معلم در کنترل یا کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان


 دانلود نقش آموزش و پرورش و معلم در کنترل یا کاهش آسیب های اجتماعی دانش آموزان

تعدا صفحات

 فایل ورد و قابل ویرایش

شرح فایل

مقدمه

در عصر ما (دنیای جدید و مدرن) آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی و به تبع آن دغدغه‌های انسان‌ها نیز تغییر یافته است. روزگاری در میان جوامع گذشته برخی پدیده‌های اجتماعی نظیر خودکشی، اعتیاد و … یا چندان مسأله اجتماعی و وضعیت حادی تلقی نمی شدند و یا انحرافاتی نظیر جرایم سایبری و رایانه‌ای، هرزه‌نگاری و… وجود نداشت. دنیای جدید و مدرن علی‌رغم همه مواهب و امکانات و برخورداری‌ها، دارای کژی و آسیب‌های فراوانی است که ذهن دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت و آسیب‌شناسان اجتماعی را (به‌طور اخص) و ذهن اولیا و خانواده‌ها را (به طور اعم) به خود مشغول کرده است. تا زمانی که ابعاد و جنبه‌های مختلف یک آسیب اجتماعی را به خوبی نشناسیم و مطالعات تجربی و نظری آن را ندانیم، برخورد و واکنش مناسب نسبت به آن دشوار خواهد بود. در یک تعریف مقدماتی می توان آسیب اجتماعی را این‌گونه تعریف کرد: «به هر نوع عمل فردی و یا جمعی اطلاق می‌شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عملِ جمعیِ جامعه محلِ فعالیتِ کنشگر، قرار نمی‌گیرد لذا با منع قانونی و قبح اخلاقی و اجتماعی مواجه می‌گردد.» (عبدالهی،18:1390)

آسیب های اجتماعی به مفهوم رفتا ری است که به طریقی با ا نتظا رهای مشترک اعضای یک جا معه سا زگا ری ندا رد وبیشتر افرا د آن را ناپسند ونادرست می دانند در واقع هر جامعه از اعضای خود انتظا ر دا رد از ارزشها وهنجا رها تبعیت کنند ا ما هموا ره عده ای راههای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارسپیدا می شوند که پا ره ای ا ز این ا رزشها وهنجا رها را رعایت نمی کنند ،جا معه افرادی که هماهنگ و همساز با ا رزشها وهنجا رها باشند سا زگار یا همنوا واشخاصی را که بر خلاف آنها رفتا ر می کنند نا سا زگار یا نا همنوا می خواند ا ز میان افراد نابهنجار کسی که رفتار نابهنجا رش زودگذر نباشد ودیر گاهی دوام آورد،کجرو یا منحرف نامیده می شود ورفتار او را انحراف اجتماعی یا آسیب اجتماعی می خوانند. جا معه شناسی و جرم شناسی متوجه آن دسته از نقض هنجا رهاست که توسط عده ی زیادی از مردم گناه تلقی می گردد از این رو انحراف یا آسیب اجتماعی به رفتا رهایی اتلاق می گردد که هنجا رهای اجتماعی را نقض کرده و در نتیجه از نظر تعداد بسیا ری از مردم قابل نکوهش است.

گسترش روز افزون آسیب های اجتماعی (ترک تحصیل ،فرار از مدرسه ،اعتیاد،سرقت،تشکیل گروههای معا رض و وندالیسم و…)به وی‍‍‍‍‍‍‍‍زه در سال های اخیر در بین دانش آموزان وهمچنین شیوع مفسده های آشکار وپنهان ،افزایش قابل توجه بزهکا ری ها وکزروی های اجتماعی و آلودگی به مواد مخدر ،به ویزه در میان جوانان و نوجوانان جا معه مستلزم تعمق و چا ره اندیشی اساسی است.

بیان مسئله

در مورد آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی نباید نگاه تک بعدی و تک علتی داشت. چرا که یک پدیده اجتماعی معلول چندین علت و عوامل متعدد است گرچه ممکن است سهم و نقش یک علت بیشتر از بقه علل باشد. به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایط امروزین جامعه ما مهم‌ترین مخاطرات و آسیب‌های اجتماعی جدی که دانش‌آموزان و نسل نوجوان و جوان ما را تهدید می‌کنند عبارتند از :

مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی موجدِ چالش در مدارس

اعتیاد به سیگار؛

اعتیاد به مواد مخدر به ویژه مخدرهای صنعتی؛

مصرف مشروبات الکلی؛

پیامدهای منفی ازدواج زودهنگام دختران شاغل به تحصیل در آموزشگاه‌های عادی روزانه؛

مخاطرات مربوط به فضای سایبری و مجازی و شبکه اینترنت؛

خشونت، پرخاشگری و نزاع؛

مخاطرات مربوط به بروز و ظهور فرقه‌های انحرافی دینی و عرفان‌های کاذب؛

اقدام به خودکشی.

در ادامه به بررسی این آسب‌ها و علل و عوامل مؤثر بر آن‌ها می‌پردازیم:

1- اعتیاد به سیگار

با توجه به دسترسی آسان و ارزان قیمت و عدم محدودیت قانونی و اخلاقی در تهیه و خرید سیگار که می‌تواند زمینه را برای گرایش دانش‌آموزان (خاصه متوسطه دوم) به آن فراهم کند، از نظر ما مهم‌ترین عوامل گرایش این گروه به سیگار عبارتند از: 1- انگیزه‌های کاذب و انحرافی نظیر: خودنمایی، شخصیت‌یابی، مورد توجه قرار گرفتن و جلب توجه کردن، 2- رهایی از مشکلات (روحی و روانی)، 3- عدم توانایی نه گفتن به پیشنهادهای جمع و دوستان، 4- کسب تجربه و کنجکاوی، 5- نداشتن قبح اخلاقی و اجتماعی مصرف سیگار در جامعه

5000 تومان – خرید


ads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *