no-img
گزارش فایل

گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم


گزارش فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم
zip
مارس 15, 2018
0 تومان
0 فروش
رایگان – خرید

گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم


گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم چگونگی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی چهارم ابتدایی

نوع فایل: (Word) قابل ویرایش

تعداد صفحات:14

مقدمهطرح موضوع و بیان مساله 

علوم تجربی بخشی ازدانش بشری است که حاصل مطالعه وجست وجوی اودرشناخت جهان

مادی ونظام وقوانین آن است.این درس بی شک یکی ازدروس پراهمیت دوره تحصیلی متوسطه اول

محسوب می شود،چراکه پایه چهاردرس شیمی،فیزیک،زمین شناسی وزیست شناسی دوره

متوسطه دوم رااین درس مهم تشکیل می دهد.بنابراین محتوای کتاب درسی علوم تجربی وروش

تدریس آن ازاهمیت ویژه ای برخورداراست .

دانلود گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم چگونگی بهبود وضعیت

مسلما یکی از روش های مهم فعال تدریس،مخصوصا دردرس علوم تجربی انجام آزمایش

است.چراکه کسب مهارت هایی مانند برنامه ریزی،مشاهده دقیق،اندازه گیری،ثبت دقیق ودرست

اطلاعات،ارائه صحیح نتایج ویافتن ارتباط منطقی بین متغیرهاباانجام این فعالیت عملی ،ممکن

ومیسرمی شود.

ازدیگرسوانجام آزمایش،آن هم توسط دانش آموزان وبانظارت معلم،آنان را قادر می سازد تا درباره

اهداف آن فعالیت علمی به تفکربپردازندوبابررسی نتایج حاصله درک روشنی ازمفهوم آموزش داده

شده به دست آورند.

انجام آزمایش دررده بندی تکالیف برحسب حیطه های یادگیری درزمره تکالیف مهارتی می باشد که

موجب پایداری آموخته هامی باشد.

مثل معروف می شنوم،فراموش می کنم؛می بینم،به یادمی آورم؛انجام می دهم،می فهمم نیز

نشانگر اهمیت فوق العاده انجام آزمایش توسط دانش آموزان است.

دیویی نیزبهترین روش آموزش رابه کاربردن روش پژوهش علمی ازسوی خوددانش آموزمی داندو

کارمعلم رابیش ازهرچیزدیگر،راهنمایی ویاری آنان درپژوهش می داند.

انسان تنهاوقتی به طورعمیق وپایدارچیزی رافرامی گیردکه به طورخودآگاه وفعالانه درباره آن به

فعالیت های عینی وذهنی بپردازدوخودازآن کوشش هانتیجه گیری کند.

دانلود گزارش تخصصی آموزگار علوم تجربی چهارم چگونگی بهبود وضعیت

اهداف گزارش :

هدف تخصصی :

بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی چهارم ابتدایی

اهداف جزئی :

  1. یافتن علل ضعف دانش آموزان در درس علوم تجربی
  2. یافتن علل بی علاقگی دانش آموزان در درس علوم تجربی چهارم ابتدایی
  3. یافتن روش هایی جهت بهبود و تقویت یادگیری درس علوم تجربی
جهت دانلود کلیک کنید


ads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *