no-img
گزارش فایل

دانلود گزارش تخصصی افزایش سطح یادگیری در درس تاریخ (1) ایران و جهان باستان


گزارش فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود گزارش تخصصی افزایش سطح یادگیری در درس تاریخ (1) ایران و جهان باستان
zip
سپتامبر 14, 2017
3000 تومان
0 فروش
3000 تومان – خرید

دانلود گزارش تخصصی افزایش سطح یادگیری در درس تاریخ (1) ایران و جهان باستان


دانلود گزارش تخصصی افزایش سطح یادگیری دانش آموزان در درس تاریخ (1) ایران و جهان باستان با روش های مناسب

تعداد صفحات 39صفحه

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

قسمتی از فایل

مقدمه

تاریخ هر ملتی، نمادی از هویت آنان است که در شکلگیری شخصیت و هویت جوانانش، نقش اساسی خواهد داشت. تاریخ یکی از مهمترین و بهترین مآخذ تعلیم و تربیت برای انسانهاست و همانطور که گفته شده »هیچ قسمتی از فرهنگ یک جامعه به اندازهی تاریخ در هویت بخشی موثر نیست.«

این مسئله تنها با آموزش درست تاریخ میسر میشود. و در این راه باید دانشآموزان را به گونه ای جذب درس تاریخ و فلسفه ی حاکم بر آن کرد که بعد از پایان درس، آنان خود به دنبال چرایی مسائل بروند و به غور و تحقیق در امور بپردازند.

در ارائهی درس تاریخ، چه به صورت سنتی و یا شکل نوین آن، باید روحیهی کنجکاوی، حقیقت جویی و دنبال کردن دلایل، علتها و نتایج تاریخی و نقش آنها را در زندگی حال و آیندهی دانشآموزان ایجاد کنیم؛ و کاربرد تاریخ برای حال و آینده را اقعاو در روح و جان آنها و کسانیکه تاریخ را تنها حدیث گذشتگان (مردگان) میپندارند، به صورت علمی و کاربردی تقویت کنیم.

بقول دکتر زرینکوب »آنچه انسان امروز از تاریخ میتواند آموخت شناخت خویش است شناخت معنی حیات خویش در واقع…تاریخ تنها محدود به دنیای حاضر- زمان جاری- هم نیست؛ با دنیای گذشته و با آنچه در آینده خواهد بود نیز پیوند اتصال دارد. و  «…

درس تاریخ در طی سالهای اخیر شاید برای اولین بار با رویکرد روشمداری و پیوند دادن مباحث تاریخ با زندگی روزمرهی دانشآموزان، با طرح مباحث متفاوت و متنوع جهت بیان جایگاه و نقش زندگی تاریخی انسانها در رویکرد پژوهش در تاریخ و ارتباط تاریخ با علوم دیگر تدوین و تألیف شده است. که میتوان این امر را نوید بخش تحولی در چگونگی تنظیم کتب درسی بحساب آورد.

اما علیرغم پروانهات کتاب، به واسطه سابقه ذهنی، که آن هم برخواسته از یکسری عوامل گوناگون میباشد، ما شاهد بیرمقی و علاقه کم دانشآموزان نسبت به این درس هستیم. در صورتیکه اگر درس تاریخ به شیوهای جذاب و اثرگذار ارائه شود، علاوه بر اینکه حس مسئولیت پذیری دانشآموزان را بر میانگیزاند، در شکل گیری هویت فرهنگی و اجتماعی نسل جوان و آیندهساز این دیار نیز نقش بسزایی خواهد داشت.

آنچه در پی میآید تنها شرح برخی از تجربه هایی است که در حین تدریس جهت ایجاد علاقه و طراوت بیشتر در کلاس کسب شده است. البته امیدوارم که این تجربیات برای همکارانی که در آغاز راهند مفید فایده باشد.

امروزه یکی از تغییرات اساسی در هر کشوری ، تغییرات سریع و مشهود سازمانهای آموزشی است.

این غییرات مبنای توسعه فرهنگی،اجتماعی،صنعتی و اقتصادی هر کشور است و در این خصوص بهره وری روشهای نوین تدریس به عنوان فعالیت اصلی فرایند آموزش از توجه خاصی برخوردار است.مطالعه سیر تاریخی موضوع نشان می دهد ، روشهای نوین تدریس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ایجاد انگیزه و رضایت خاطر پرورش شخصیت و رشد خلاقیت آنان موثر بوده است.وظیفه معلمان در فرایند تدریس تنها انتقال واقعیت های علمی دانش آموزان نیست.بلکه باید موقعیت و شرایط مطلوب یادگیری را فراهم کنند و چگونه اندیشیدن و چگونه یادگیری را به شاگردان بیاموزند.به قول راسل، تدریس علم باید علم زندگی بدون تعیین و در عین حال بدون شک را برای فرا گیرنده فراهم آورد.(پیریایی،1382،ص(70

بر این اساس درطرح جدید آموزش علم عقیده بر آن است که هیچ کدام از روشهای قدیمی و جدید بر دیگری برتری ندارد. و ما باید به عنوان معلم ،بسته به توانایی های خود نوع درس کتاب مناسب ترین روش تدریس خود را انتخاب کنیم.بنابراین هر نوع روش تدریس در موقعیتی خاص ممکن است بهره وری بیشتر از سایر روشها داشته باشد و ما را بهتر به سوی هدفمان سوق دهد. پس یادگیری همه روشهای تدریس و اعمال هر کدام در جا و مکان مناسب خود ضروری است.

3000 تومان – خرید


برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *