no-img
گزارش فایل

دانلود گزارش تخصصی معاون پرورشی و معاون آموزشی مدرسه


گزارش فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

دانلود گزارش تخصصی معاون پرورشی و معاون آموزشی مدرسه
zip
سپتامبر 7, 2017
1000 تومان
3 فروش
1000 تومان – خرید

دانلود گزارش تخصصی معاون پرورشی و معاون آموزشی مدرسه


دانلود گزارش تخصصی ترغیب دانش آموزان به شرکت در فعالیت های اجتماعی مدرسه با راه حل های مناسب

تعداد صفحات 22 صفحه

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

قسمتی از فایل

چکیده :

از ابتدای سال تحصیلی   ………………. که فعالیت خود را در این آموزشگاه به عنوان معاون شروع نمودم

متوجه شده بودم که دانش اموزان رغبت چندانی به شرکت در اجرای برنامه ها و انجام فعالیت های گروهی به آن ندارند ؛ آنها بیشتر اوقات را در تنهایی و انجام صحبت های خصوصی خود با دوستان و همکالسی های خود سپری می کردند . در پی صحبت هایی که در این رابطه با مدیر و سایر همکاران داشتم ، مسئولیت حل این مسأله به عهده ی بنده گذاشته شد تا خودم راه حل مناسبی را پیدا کنم بنابراین سعی کردم تحقیقات الزم را در این رابطه انجام دهم و علل این مشکل را بیابم و به رفع آنها به طور علمی بپردازم که بحمد اهلل با کمک گرفتن از استادان گرامی و همکاران عزیز در اینکار موفق شدم ؛ البته در این کار با تجربه ی چندین ساله ی معاونتم ، ارزش گذاری به فعالیت های دانش آموزان را یکی از مهم ترین عواملی می دانم که می تواند آنها را به طرف انجام فعالیت های اجتماعی و در نتیجه ایجاد اعتماد به نفس ) عزت نفس ( در آنها شود . و در این راه دادن مسئولیت به دانش آموزان نقش بسیار مهمی دارد .

نکات کلیدی :

دانش اموز – فعالیت های اجتماعی مدرسه

مقدمه

“توجه به کمیت یادگیری بدون توجه به کیفیت آن موجب تضعیف روحیه دانش آموزان می گردد ”

” عشق و کاربر برای آسایش انسانی ضروریست از آنجایی که عشق و کار برای بیان احساسات روح و سرنوشت ضروری می باشند لذا با صمیمیت به روح وابسته اند ” فروید

چگونگی عالقه مند نمودن دانش آموزان به شرکت فعاالنه در فعالیت های اجتماعی یکی از اهداف اصلی آموزش و پرورش و شاید مهم ترین هدف در جامعه ای می باشد از آنجا که مدرسه نمونه کوچک اجتماع است ایفای نقش های هرچند کوچک در مدرسه می تواند از نوجوانان در آیندهافرادی کامالً اجتماعی بسازد که در برخورد با مشکالت راه حل مناسب اتخاذ نمایند و امروزه آموزش مهارت های زندگی و روش برخورد و پیشگیری از رفتار های پر خطر نیز از رسالت های مهم آموزش و پرورش می باشد که به این وسیله می تواند به قسمت عمده این هدف نایل شود اینجانب با توجه به اینکه در سال های گذشته در سمت دبیر و معاون آموزشی در دوره های پژوهشیاری و همچنین دوره مهارت های زندگی و پیشگیری از رفتار های پر خطر شرکت نموده ام عالقه مند به انجام کار های تحقیقی در این زمینه بوده و هستم و بخصوص مسائل روانی و اعتماد به نفس دانش آموزان برایم مهم می باشد . به این نتیجه نیز رسیده ام که مدرسه محیط مناسبی است که می توان از لحظه لحظه ی وقت آن برای انجام این کار استفاده کرد ؛ مثالً با عالقه مند کردن دانش آموزان به فعالیت هایی مانند مراسم صبحگاه و سایر مراسمات ، از کمرویی و خود کم بینی آنان بکاهیم و در آنها اعتماد به نفس ایجاد کنیم .

1000 تومان – خرید


ads

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *